Fliskutter

Kappelengde44 cm
Kappelengde diagonalt31 x 31 cm